Tete 2 Moines - Cie Les Morveux

Performance - All ages

2 ZVA-monniken (Zonder Vaste Abdij)

Deze 2 monniken hebben na de brand van hun abdij het statuut Z.V.A. gekregen (Zonder Vaste Abdij). Ze zijn de laatste vertegenwoordigers van « Mordal», het eerste trappistenbier. Als ze tijdens SuperVliegSuperMouche  je pad kruisen, luister dan naar hun verhaal, je kan hen misschien wel helpen.

Doorlopend : 14:00 > 17:00